Základní údaje

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.

Adresa:
Tovární 1112
537 01, Chrudim
Česká republika
IČO: 27488047
Telefon: +420-469622448
+420-777176014
Adresa:
Chválkovická
537 01, Olomouc
Česká republika
Telefon: +420-776176196
Umístění:PAV P / 172

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Projekce a výstavba pasivních domů. Prodej systémů Medmax a Maxplus.
Společnost ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. je dlouhodobě stabilním subjektem na tuzemském stavebním trhu. Od roku 2005 se věnuje projektům a realizacím výhradně na principu pasivního standardu. Rukopis firmy je na více než 130- ti objektech, řešených na těchto principech. Společnost rovněž zajišťuje pomoc při svépomocné výstavbě, technické dozory a poradenství v oblasti pasivních staveb. Doménou firmy je rovněž vývoj a distribuce stavebních systémů Medmax, MaxPlus a Max Plus aku . Jedná se o ideální stavební systémy pro výstavbu pasivních, nulových , plusových a nízkoenergetických domů. S těmito systémy ASTING dosahuje podmínek v rámci programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. ASTING bude na veletrhu uvádět stavební systém nový Max Plus aku. Se systémem se uchází o úspěch v soutěži ZLATÁ MEDAILE STAVEBNÍCH VELETRHŮ BRNO 2016 Tento systém v sobě kloubí veškeré výhody systémů pro masivní pasivní domy. Konstrukce stěn je tenká a přitom staticky optimální. MAXPLUS aku posunuje hranice a možnosti využití na trhu dosud známých ztracených bednění z tvrdých tepelně izolačních hmot. Zachovává veškeré výhody a odstraňuje nedostatky těchto systémů. Dosahuje variability nejen v izolačních vlastnostech, nově však i v šířce betonového jádra. Umožňuje nahrazení vnitřní tepelně izolační tvarovky vícenásobně použitelnou systémovou deskou, která se po zatvrdnutí betonu díky unikátnímu systému, jednoduše odbední. Takto je využitelné betonové jádro plně k akumulaci. MAXPLUS aku oproti dosavadním systémům umožňuje rychlé a přesné armování pomocí armokošů nebo kari sítí. Díky možnosti výroby tvarovek i v perimetrické úpravě je systém vhodný a plně využitelný pro základové pasy. Systém je vhodný nejen pro pasivní a nízkoenergetické domy, ale díky široké škále tvarovek i pro další objekty. Systém je díky své univerzálnosti, užitným vlastnostem a sofistikovanému řešení unikátním svého druhu v rámci Evropského stavebního trhu. Výše uvedené systémy jsou rovněž velmi vhodné pro nový fenomén doby, odolné domy.
Produkty a služby firmy ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. budou prezentovány v pavilonu P č.st. 172

Produkty vystavovatele

MAXPLUS

MAXPLUS

MAXPLUS je systém, který je tvořen tvarovkami tl. 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm. Tyto se spojují plastovými spojkami. Kombincí tvarovek vznikají stěny o požadovaných tepelných vlastnostech. Lze dosáhnout prostupu tepla U až 0,5W/m2K Systém je určen pro pasivní, nulové, aktivní, nizkoenergetické domy, ale při menších tl. izolací i pro méně úsporné domy. Nejuživanější kostrukce jsou MAXPLUS 350, MAXPLUS 400, MAXPLUS 450, a MAXPLUS 500

MAXPLUS AKU

MAXPLUS AKU

MAXPLUS aku posunuje hranice a možnosti využití na trhu dosud známých ztracených bednění z tvrdých tepelně izolačních hmot. Zachovává veškeré výhody a odstraňuje nedostatky těchto systémů. Dosahuje variability nejen v izolačních vlastnostech nově však i v šířce betonového jádra. Umožňuje nahrazení vnitřní tepelně izolační tvarovky vícenásobně použitelnou systémovou deskou , která se po zatvrdnutí betonu jednoduše odbední. Takto je využitelné betonové jádro plně k akumulaci. MAXPLUS aku oproti dosavadním systémům umožňuje rychlé a přesné armování pomocí armokošů nebo kari sítí. Díky možnosti výroby tvarovek i v perimetrické úpravě je systém vhodný a plně využitelný pro základové pasy. Systém je plně využitelný nejen pro pasivní a nízkoenergetické domy.

MEDMAX

MEDMAX

MEDMAX je první z řady systémů umožňující použití pro pasivní domy. Pasivní domy se systémem MEDMAX úspěšně staví od roku 2004. Systém obsahuje tvarovky tl. 50, 100, 150mm. Jejich kombinací vznikají konstrkce MEDMAX 250, až MEDMAX 450. Běžně se sstémem dosáhne prostup tepla U= 0,1W/m2k

Značky vystavovatele

MaxPlus aku

MaxPlus aku

https://www.youtube.com/watch?v=tjgppIyHQ1Y
  • Obor: 06 STAVEBNÍ DÍLCE A KONSTRUKCE
MedMax

MedMax

https://www.youtube.com/watch?v=GzLbuwwOgT4
  • Obor: 05 IZOLAČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY

Obory vystavovatele

Obor: 01.09 Navrhování (projektování) staveb

ASTING CZ navrhuje domy na principu energeticky pasivního standartu. Probíhá důsledné optimalizace již ve fázi studie pomocí PHPP. Na pracovištích firmy v Chrudimi a Olomouci zkušení projektanti skloupí Vaše představy o bydlení s minimálními enrgetickými nároky a svými návrhy pro Vás vytvoří zdravé, komfortní a trvale udržitelné bydlení. S projekty ASTING dosáhnete na dotaci z programu Nová zelená úsporám. Následné stavby jsou dozorovány minimálně z hlediska dodržení pasivity nebo jsou firmou nebo jeho partnery realizovány nejčastěji hrubá stavba do fáze uzavřené obálky domu. Stavebníky je velmi oceňována je technická podpora při stavbě svépomocí. Systémem MaxPlus aku byl při svépomocné výstavbě dosažen rekord při testu vzduchotěsnosti n50 = 0,045 h–1

Obor: 02 REALIZACE STAVEB

MaxPlus aku je systém združující v sobě vlastnosti ztracených bednění z tvrdé izolační pěny a masivních konstrukcí s akumulačními vlastnostmi. Je to prvotřídní konstrukce pro pasivní domy, stejně jako pro nulové a plusové domy. Jedná se o konstrukci, kdy tepelný izolant je trvale spojen se svým nosičem, železobetonovým jádrem bez jakých koliv lepidel a kotev. Konstrukce stěny je tenká a přitom masivní. Ideální pro masivní odolné pasivní domy. Snadná stavba svépomocí. Postup prací je patrný z webového odkazu. Nejdřive se vystaví vnější stěna z tepelně izolačních tvarovek, poté se vloží betonářská výztuž dle potřeby ( připravené armokoše či kari sítě). Poté se instalují propojky a bednící tvarovky. Následuje betonáž. Po zatvrdnutí se jednoduše, pouze ručně uvolní speciální zámky pouhým otočením a odbední se.

Obor: 02.03 Progresivní a úsporné technologie bytové výstavby (nízkoenergetické, ekologické, inteligentní, nízkonákladové, přístavby, nástavby, vestavby)

Systémy MAXPLUS aku MAXPLUS a MEDMAX jsou moderními technologiemi pro výstavbu bytové výstavby, administrativních budov, podnikatelských objektů a výrobních hal. Jsou výhodné pro realizaci nosných stěn, ale i základových pasů. MED systém je úspěšně využíván pro stavbu bazénů

Obor: 05 IZOLAČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY

Tvarovkami MAXPLUS a MAXPLUS aku je možno dosáhnout extrémních tepelněizolačních vlastností obvodových stěn objektů a táké základových pasů. Zakladové tvrovky ze systémů MAXPLUS jsou ideální nahradou za těžké betonové tvarovky, navíc jsou rovnou zateplené. Systémy MAXPLUS aku, MEDMAX jsou ideální pro nejen pasivní , nulové plusové, ale i nízkoenergetické domy. MED systém - speciální thermoizolační tvarovky pro venkovní i vnitřní bazény

Obor: 06 STAVEBNÍ DÍLCE A KONSTRUKCE

Thermoizolační tvarovky MED - vnitřní i venkovní bazény MEDMAX a MAXPLUS - stavení systémy s extrémní možností tepelněizolačních vlastností. Systémy s vnější i vnitřní izolací. Tzv. svižné zdivo MAXPLUS aku systém umožňující použítí pouze vnější tepelné izolace. Z vnitřní strany systémová bednící tvarovka, která se po betonáží ž.b. jádra a po zatvrdnutí jednoduše odbední. Betonový povrch se pouze upraví stěrkovou omítkou. Systém MAXPLUS aku umžňuje i realizaci stěn s oboustrannými odbedňovacími tvarovkami (deskami). Tyto se po betonáži a zatvrdnutí betonu odbední a získáme monolitické tepelně neizolované vnitžní nosné stěny. Systém MAXPLUS aku umožňuje betonové jádro šířky až 300mm a je vhodný i pro základové konstrukce.

Firmy zastoupené vystavovatelem

Izopol Dvořak s.r.o.

  • Česká republika

REKUPERACE MARTÍNEK

  • Česká republika