Základní údaje

ASIO, spol. s r.o.

Adresa:
Kšírova 552/45
619 00, Brno
Česká republika
IČO: 48910848
Telefon: +420-548428111
Umístění:VP K / 006

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Vyrábíme a dodáváme domovní a komunální čistírny odpadních vod, plastové nádrže, jímky, septiky, vodoměrné a čerpací šachty, lapáky tuků, odlučovače ropných látek, odlehčovací komory, systémy pro akumulaci srážkových vod.