Základní údaje

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Spišská Nová Ves

Address:
Sadová 6
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-907102720
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.04 Zoological gardens