Základní údaje

Wellness hotel*** Repiská

Address:
Demänovská Dolina č. 31
031 01, Liptovský Mikuláš
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-445567600
Location:PAV P / 120
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

ALFAcon, s.r.o.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies