Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Address:
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 70883521
Phone:
WWW:  
Location: 
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.07 Catering companies, catering services