Základní údaje

Tvarůžková cukrárna

Adresa:
Komenského 325
789 83, Loštice
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-583445062
Umístění:PAV P / 018C
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Státní zemědělský intervenční fond

Obory vystavovatele

Obor: 17 RegFoodFest