Základní údaje

Tvarůžková cukrárna

Address:
Komenského 325
789 83, Loštice
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-583445062
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Státní zemědělský intervenční fond

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest