Základní údaje

Turistické informační centrum Znojmo

Adresa:
Obroková 10
669 02, Znojmo
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-515222552
Umístění:PAV P / 058
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.