Základní údaje

Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves

Address:
Letná 49
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-534298293
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories