Základní údaje

Trnavský samosprávný kraj

Adresa:
Starohájska 10
P.O.BOX 128
917 01, Trnava
Slovensko
IČO: 37836901
Telefon: +421-335933379
Umístění:PAV P / 050
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Jihomoravský kraj

Obory vystavovatele