Základní údaje

Trnavský samosprávný kraj

Address:
Starohájska 10
PO BOX 128
917 01, Trnava
Slovakia
ID.NO.: 37836901
Phone: +421-335933379
Location:PAV P / 050
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Jihomoravský kraj

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Foreign regions