Základní údaje

Trenčínský samosprávný kraj

Address:
K dolnej stanici 7282/20A
911 01, Trenčín
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-541651510
WWW:  
Location:PAV P / 050
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Jihomoravský kraj

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Foreign regions