Základní údaje

Svatojánské muzeum Nepomuk

Address:
Přesanické náměstí 1
335 01, Nepomuk
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-734435445
Location:PAV P / 104
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Biskupství litoměřické

Exhibitor's product categories

Product categorie: 23.02 Museums, galleries