Základní údaje

Státní pozemkový úřad

Adresa:
Husinecká 1024/11a
130 00, Praha 3
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-602442333
Umístění:PAV P / 035
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Spolek pro obnovu venkova ČR

Obory vystavovatele

Obor: 28 Ostatní