Základní údaje

Státní pozemkový úřad

Address:
Husinecká 1024/11a
130 00, Praha 3
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-602442333
Location:PAV P / 035
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Spolek pro obnovu venkova ČR

Exhibitor's product categories

Product categorie: 28 Others