Základní údaje

Spolek pro obnovu venkova ČR

Adresa:
č. p. 151
753 64, Bělotín
Česká republika
IČO: 64937178
Telefon: +420-581612100
+420-777258628
Umístění:PAV P / 035
Veletrh: Regiontour

Spoluvystavovatelé:

Profil

Jsme nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.