Základní údaje

Salaš Zbojská

Address:
Hlavná 62
976 56, Pohronská Polhora
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-903427287
Location:PAV P / 120
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

ALFAcon, s.r.o.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies