Základní údaje

Reštaurácia NOSTALGIE restaurant & café

Address:
Letná 49
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-534414144
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 27.09 Promotion of regions - other