Základní údaje

Pražiareň kávy a kaviareň BARISTA CAFÉ - CAFECO TRADING, s. r. o.

Address:
Letná 61
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-915852769
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 27.09 Promotion of regions - other