Základní údaje

Porač PARK relax & sport centrum - BBF elektro, s. r. o.

Address:
Poráčska dolina
053 23, Poráč
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-905794705
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies