Základní údaje

Petr Sokol

Adresa:
Rampuše 5
516 01, Limberk
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-775869557
Umístění:PAV P / 018C
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Státní zemědělský intervenční fond

Obory vystavovatele

Obor: 17 RegFoodFest