Základní údaje

Periscope Skandinávie, s.r.o.

Adresa:
Smetanova 347/9
602 00, Brno
Česká republika
IČO: 25263196
Telefon: +420-542213346
Umístění:PAV F / 012
Veletrh: GO