Základní údaje

Penzión RESA** - ATUS, s. r. o.

Address:
J. Fabiniho 10
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-905550475
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies