Základní údaje

Penzión RENESANCE*** - EUROMAR, spol. s r. o.

Address:
Letná 62
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-534421695
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies