Základní údaje

Park Hotel Čingov***

Address:
Čingov - Hradisko
053 11, Smižany
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-903614228
+421-534423023
Location:PAV P / 120
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

ALFAcon, s.r.o.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies