Základní údaje

Olomoucký kraj

Adresa:
Jeremenkova 40a
779 11, Olomouc
Česká republika
IČO: 60609460
Telefon: +420-585508111
Umístění:PAV P / 105, PAV P / 105A
Veletrh: Regiontour