Základní údaje

Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ

Address:
Multi centrum, Nábrežie Hornádu 14
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-917636220
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.04.05 Regional associations

Product categorie: 27.09 Promotion of regions - other