Základní údaje

Obec Kuchařovice

Adresa:
OÚ Kuchařovice - 8. května 211
669 02, Znojmo
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-515228121
Umístění:PAV P / 058
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.