Základní údaje

Obec Jiřice u Moravských Budějovic

Adresa:
Jiřice u Mor. Budějovic 7
671 54, Hostím
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-515258217
Umístění:PAV P / 058
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.