Základní údaje

Obec Černín

Adresa:
Černín 46
671 15, Jevišovice
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-515231237
Umístění:PAV P / 058
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.