Základní údaje

Muzeum hlavního města Prahy

Adresa:
Kožná 475/1
110 01, Praha 1
Česká republika
IČO: 00064432
Telefon: +420-221012913
Umístění:PAV F / 067
Veletrh: GO