Základní údaje

Moravská Třebová

Adresa:
nám. T. G. Masaryka 29/35
571 01, Moravská Třebová
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-461353111
Umístění:PAV P / 112
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Obory vystavovatele