Základní údaje

Ministerstvo životního prostředí

Adresa:
Vršovická 65
100 10, Praha 10
Česká republika
IČO: 00164801
Telefon: +420-267122150
Umístění:PAV P / 062
Veletrh: Regiontour

Obory vystavovatele