Základní údaje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Address:
Staroměstské náměstí 6
110 15, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-224861111
WWW: www.mmr.cz
Location:PAV P / 062
Trade fair: Regiontour

Exhibitor's product categories

Product categorie: 28 Others