Základní údaje

Minigolf park ADVENTURE MADARAS

Address:
Obchodné centrum MADARAS, Mlynská 39
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-948244514
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 25.10 Minigolf