Základní údaje

Mikroregion Kahan

Address:
Hutní osada 14
664 84, Zastávka
Czech Republic
ID.NO.: 26268817
Phone: +420-546429048
Location:PAV P / 027
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Regionální úzkorozchodná železnice

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.04.04 Microregions