Základní údaje

Město Znojmo

Adresa:
Obroková 10
669 02, Znojmo
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-515216131
Umístění:PAV P / 050
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Jihomoravský kraj

Obory vystavovatele