Základní údaje

Martin Homola

Adresa:
Květnové revoluce 202
267 27, Běleč u Litně
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-731839659
Umístění:PAV P / 018C
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Státní zemědělský intervenční fond

Obory vystavovatele

Obor: 17 RegFoodFest