Základní údaje

Martin Homola

Address:
Květnové revoluce 202
267 27, Běleč u Litně
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-731839659
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Státní zemědělský intervenční fond

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest