Základní údaje

MAHNIČ Tourist Agency

Adresa:
Matavun 12
6215, Divača
Slovinsko
IČO:  
Telefon: +386-41391075
Umístění:PAV F / 043
Veletrh: GO

Firma vystavuje na stánku:

SLOVINSKO

Obory vystavovatele

Obor: 04.01.10 Slovinsko