Základní údaje

Lodžské vojvodství

Address:
Al. Pilsudskiego 8
90-051, Łodž
Poland
ID.NO.:  
Phone:
Location:PAV P / 050
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Jihomoravský kraj

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Foreign regions

Product categorie: 28 Others