Základní údaje

Lenka Klíčová

Address:

671 64, Božice
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-603540619
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Státní zemědělský intervenční fond

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest