Základní údaje

Lanový park MONKEYLAND - Tarzan, o. z.

Address:
Madaras park - Sadová ulica, Tepličská cesta
052 01, Spišská Nová Ves
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-905326164
Location:PAV P / 064
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Mesto Spišská Nová Ves

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.05 Amusement parks