Základní údaje

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj

Address:
Komenského 48
011 09, Žilina
Slovakia
ID.NO.: 42220238
Phone: +421-415032356
Location:PAV P / 114
Trade fair: Regiontour

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 National tourist authorities