Základní údaje

Koruna

Adresa:
Koruna 10
563 01, Lanškroun
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-461324152
Umístění:PAV P / 112
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Obory vystavovatele

Obor: 20.03 Obce, obecní úřady

Obor: 28 Ostatní