Základní údaje

Klub českých turistů

Adresa:
Revoluční 1056/8a
P.O.BOX 37
110 05, Praha 1
Česká republika
IČO: 00505609
Telefon: +420-251610181
WWW: www.kct.cz
Umístění:PAV P / 121B, PAV P / 121A, PAV P / 121C
Veletrh: Regiontour

Spoluvystavovatelé: