Základní údaje

Josef Doležal

Adresa:
č. p. 30
675 05, Hroznatín
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-777186140
Umístění:PAV P / 018C
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Státní zemědělský intervenční fond

Obory vystavovatele

Obor: 17 RegFoodFest