Základní údaje

Jitka Šimůnková

Address:
Mírová 51
357 31, Krásno
Czech Republic
ID.NO.: 88687040
Phone: +420-603969363
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Státní zemědělský intervenční fond

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest