Základní údaje

In Principio s.r.o. (Hostel U Sv. Štěpána)

Address:
Komenského 4
412 01, Litoměřice
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-416732077
+420-731402540
Location:PAV P / 104
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Biskupství litoměřické

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies