Základní údaje

Hrad Střekov

Adresa:
Na Zacházce 844
400 03, Ústí nad Labem
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-475531596
Umístění:PAV P / 096
Veletrh: Regiontour

Firma vystavuje na stánku:

Lobkowicz Events Management, s.r.o.

Obory vystavovatele

Obor: 23.01.01 Hrady